Het platform van dmarcian ontvangt, verwerkt, classificeert en visualiseert e-mails van uw domein zodat u snel de SPF- en DKIM-authenticatielacunes en het ongeoorloofde gebruik van uw domeinen kunt identificeren. Het rapportageplatform draait op de meest nauwkeurige bronclassificatie-engine in de industrie en biedt u nauwkeurige en bruikbare kennis voor het beheer van uw e-maildomeinen

Een segment van ons platform is de Detail Viewer; ten behoeve van de helderheid hebben we dit overzicht onderverdeeld in de volgende drie secties: Zoekparameters, E-mailvolume en DMARC-gegevens.

Zoekparameters

dmarcian Detail Viewer zoekparameters sectie

Het bovenste gedeelte van de Detail Viewer is samengesteld uit zoekparameters waarmee u de rapportage kunt selecteren die u wilt bekijken. U kunt kiezen voor domeinen, reporters, IP/CIDR-bereik, tijdsbestek en een compliance-filter. In het compliance-filter kunt u None kiezen, dat alle gegevens toont; Show impact of policy, dat berichten toont die beïnvloed worden door DMARC-beleid; Show non-compliant email, dat berichten toont die niet voldoen aan DMARC; en Show complaint email, dat berichten toont die DMARC passeren.

E-mailvolume

dmarcian Detail Viewer e-mailvolume sectie

In het middelste gedeelte van de Detail Viewer wordt het e-mailvolume per categorie weergegeven. Hier krijgt u een snelle blik op uw e-mailvolume en in welke categorieën ze vallen. Het e-mailvolume is het aantal e-mails dat vanuit uw domein(en) wordt verzonden. Door met de muis over afbeeldingen te scrollen, kunt u gedetailleerde informatie opvragen.

DMARC-gegevens

dmarcian Detail Viewer onderste gedeelte

Het onderste gedeelte van de Detail Viewer toont DMARC-gegevens gegroepeerd per bron.  

In dit gedeelte van de Detail Viewer heeft u vier navigatietabbladen die de vier voornaamste categorieën weergeven waarin dmarcian DMARC-data classificeert. De vier categorieën zijn:

  • DMARC-capabel - een bron van e-mail die DMARC-compatibele e-mails kan versturen. Wanneer ze worden weergegeven in de Hulpmiddelen van dmarcian, gaan DMARC-capabele bronnen vaak vergezeld van statistieken die het huidige niveau van DMARC-compliance voor e-mails in verband met de bron weergeven.
  • Niet-conforme bronnen - een e-mailbron die geen DMARC-conforme e-mails kan verzenden. Als u een dienst gebruikt die verschijnt in "Niet-conforme bronnen", kunt u ze doorverwijzen naar Hoe DMARC-compatibele e-mails verzenden namens anderen?.
  • Forwarders - Doorsturen gebeurt meestal wanneer u een e-mail stuurt naar iamjohn@EXAMPLE.ORG en iemand zijn e-mailcliënt heeft geconfigureerd om naar een ander adres door te sturen, bijvoorbeeld iamjohn@SAMPLE.NET. Vanuit het perspectief van de e-mailontvanger (de entiteit die DMARC XML-rapporten genereert) lijkt uw e-mail uit een infrastructuur te komen die niets met u te maken heeft. Wanneer e-mails worden doorgestuurd, kan de DKIM-ondertekening overleven; SPF niet. dmarcian hanteert een set regels om bekende forwarders te identificeren.  
  • Dreiging / Onbekend - deze categorie is voor e-mail die niet past bij een van onze classificatieregels of die is gecategoriseerd als een specifieke bedreiging.

De grafiek onder de navigatietabbladen geeft een chronologische weergave van de door u geselecteerde gegevenscategorie.

Detail Viewer Grafiek met chronologische gegevensweergave

Onder deze grafiek krijgt u een lijst van uw bronnen en elk van deze kan worden uitgeklapt om de servernamen en de datakolommen te kunnen zien. U kunt met de muis over de kolomheaders gaan, op het tabblad "Column Meanings" (betekenis van de kolommen) aan de rechterkant van de pagina klikken of een relevant artikel in onze kennisbank lezen om meer te weten te komen over de headers en hoe deze zich verhouden tot uw DMARC-rapport.

Detailviewer met bronnen

Wanneer u op een reporter in de kolom "Reporter" klikt, verschijnt er een handige sortering in een popover; er is ook een nieuwe kolom die als u met de muis over het blauwe plus-symbool gaat (zie hieronder) gegevens toont in kolommen die anders verborgen blijven. Dit is handig als u snel inzicht wilt hebben in een bepaalde rij, zonder dat u uw voorkeur voor kolomzichtbaarheid hoeft aan te passen.

Verborgen velden in Detail Viewer

Met de Detail Viewer kunt u uw DMARC-gegevens op verschillende manieren verkennen. Het toont een tijdlijn van uw gegevens samen met zoekparameters zoals de datumparameters Van en Tot, domein- en data-provider pickers, en een filteroptie die kan worden gebruikt om te laten zien wat er zou zijn gebeurd als er een DMARC-beleid was geweest.

Hier vindt u een korte video over de Detail Viewer.

We zijn er om mensen te helpen DMARC te begrijpen en te implementeren, dus neem contact met ons op als u vragen heeft over ons platform en de Detail Viewer.

Wilt u het gesprek voortzetten? Ga naar het dmarcian- forum