dmarcian Detail Viewer

We zijn ontzettend enthousiast om recente verbeteringen aan een van de meest gebruikte elementen van onze applicatie de Detail Viewer te delen. Wij van dmarcian zijn er zeker van dat u deze updates nuttig zult vinden tijdens het gehele DMARC-implementatie- en -beheerproces.

We hebben enkele prestatieverbeteringen toegevoegd aan de data-analysefase van de rapportverwerking die de tijd die nodig is voor het genereren van rapporten drastisch heeft gereduceerd. We vinden dit vooral van belang bij het genereren van rapporten met grote datasets, het filteren op meerdere waarden of het verwerken van datasets over langere perioden.

We hebben ook gewerkt aan het verwerken, valideren en zichtbaar maken van meer informatie die sommige XML-reporters verstrekken. Nu kunt u de gegevens in de optionele DMARC-recordrapporten zien (de specificatie vereist niet dat reporters deze gegevens opnemen). Het meest opvallend is dat we nu de gebruikte DKIM-selectoren laten zien evenals hun pass/fail en uitlijningsstatus voor die rij. Houd er rekening mee dat niet alle DMARC-reporters deze informatie in de rapporten opnemen, dus gegevens voor deze velden zullen alleen aanwezig zijn wanneer ze door worden verstrekt.

Andere kleine maar opvallende verbeteringen zijn het sorteren in de popover die verschijnt wanneer u op de betreffende reporter klikt in de kolom "Reporter", evenals een nieuwe kolom met een mouseover die gegevens toont in kolommen die u hebt verborgen. Dit is handig als u snel inzicht wilt hebben in een bepaalde rij, zonder dat u uw voorkeur voor kolomzichtbaarheid hoeft aan te passen.

We hopen dat deze verbeteringen uw DMARC-implementatieprojecten meer gestroomlijnd en informatief maken. Feedback en verzoeken om functieverbeteringen zijn altijd welkom.

Bedankt voor het lezen en veel plezier met de implementatie!