DKIM Inspector

DKIM Record Checker

De DKIM-selector wordt gespecificeerd in de header van de DKIM-handtekening en geeft aan waar het publieke sleutelgedeelte van het DKIM-sleutelpaar in het DNS te vinden is.
Met de DKIM Inspector kunt u met behulp van de selector controleren of het publieke gedeelte van uw DKIM-handtekening correct is geïmplementeerd in het DNS van uw domein.
Waarom zou u uw DKIM-record opzoeken?
  • Is er een openbare DKIM-sleutel aanwezig?
  • Indien aanwezig, is de DKIM-syntaxis correct geïmplementeerd?

Onze tools zijn in onderhoud. Probeer het later opnieuw.

Waarschuwing

Fout

Toegang / bookmark deze inspectie op

Bedoelde u

?

Publieke sleutellengte

Notes

Waarschuwingen / fouten

Details

label

Naam

Waarde

Standaard

None

Gefeliciteerd! Jouw DKIM record is geldig.

Er is iets mis met je DKIM record.

Vraag

Voer domein in

Voer selector in

Inspecteer DKIM

Lees hier meer over DKIM-selectors.

Legende

label Naam Standaard Vertaling
v Versie DKIM1 Versie van de DKIM toetsrecord (tekst zonder opmaak; AANBEVOLEN). Deze tag MOET de eerste tag in de record zijn, indien aanwezig. Waarschuwing: sommige ISP's kunnen de DKIM authenticatiecontrole als neutraal als de versietag ongeldig is.
h Hash-algoritmen * (sta alles toe) Acceptabele hash-algoritmen (platte tekst; OPTIONEEL). Een door dubbele punten gescheiden lijst van hash-algoritmen die kunnen worden gebruikt. Onherkende algoritmen MOETEN worden genegeerd. De momenteel herkende algoritmen zijn "sha1" en "sha256".
k Sleutel type rsa Sleuteltype (platte tekst; OPTIONEEL). Niet-herkende typen sleutels MOETEN worden genegeerd. Ondersteunde waarden: "rsa", "ed25519".
n Notes (Leeg) Opmerkingen die van belang kunnen zijn voor een mens (OPTIONEEL). Niet op enigerlei wijze geïnterpreteerd.
p Publieke sleutel (Geen) Public-key data (base64; VEREIST). Een lege waarde betekent dat deze openbare sleutel is ingetrokken. Dit is de enige vereiste tag.
s Service type * (sta alles toe) Servicetype (platte tekst; OPTIONEEL). Een door dubbele punten gescheiden lijst met servicetypen waarop dit record van toepassing is. Niet-herkende servicetypes MOETEN worden genegeerd. Momenteel wordt alleen "e-mail" herkend.
t Vlaggen (geen vlaggen geplaatst) Vlaggen (platte tekst, OPTIONEEL). Een door dubbele punten gescheiden lijst met namen. Niet-herkende vlaggen MOETEN worden genegeerd. De gedefinieerde vlaggen zijn als volgt:
"Y" - dit domein is aan het testen DKIM (testmodus)
"S" - verificatiepunten MOETEN controleren op domeinafstemming (strikte modus)