DKIM Inspector

DKIM Record Checker

De DKIM Inspector is een gratis diagnostisch hulpmiddel dat u kunt gebruiken om uw DKIM -instellingen te testen.

Voer een DKIM-check uit en stel vast of alles correct is ingesteld.

Onze tools zijn in onderhoud. Probeer het later opnieuw.

waarschuwing

Fout

Toegang / bookmark deze inspectie op

Bedoelde u

?

Publieke sleutellengte

Notes

Waarschuwingen / fouten

Details

label

Naam

Waarde

Standaard

Geen

Gefeliciteerd! Jouw DKIM record is geldig.

Er is iets mis met je DKIM record.

Vraag

Voer domein in

Voer selector in

Inspecteer DKIM

Legende

label Naam Standaard Vertaling
v Versie DKIM1 Versie van de DKIM toetsrecord (tekst zonder opmaak; AANBEVOLEN). Deze tag MOET de eerste tag in de record zijn, indien aanwezig. Waarschuwing: sommige ISP's kunnen de DKIM authenticatiecontrole als neutraal als de versietag ongeldig is.
h Hash-algoritmen * (sta alles toe) Aanvaardbare hash-algoritmen (platte tekst, OPTIONEEL). Een door colons gescheiden lijst van hash-algoritmen die kunnen worden gebruikt. Niet-herkende algoritmen MOETEN worden genegeerd. De momenteel herkende algoritmen zijn "sha1" en "sha256".
k Sleutel type rsa Sleuteltype (platte tekst, OPTIONEEL). Niet-herkende sleuteltypen MOETEN worden genegeerd. Ondersteunde waarden: "rsa", "ed25519".
n Notes (Leeg) Opmerkingen die van belang kunnen zijn voor een mens (OPTIONEEL). Niet op enigerlei wijze geïnterpreteerd.
p Publieke sleutel (Geen) Public-key data (base64; VEREIST). Een lege waarde betekent dat deze openbare sleutel is ingetrokken. Dit is de enige vereiste tag.
s Service type * (sta alles toe) Servicetype (platte tekst, OPTIONEEL). Een door dubbele punten gescheiden lijst met servicetypen waarop deze record van toepassing is. Niet-herkende servicetypen MOETEN worden genegeerd. Momenteel wordt alleen "e-mail" herkend.
t Vlaggen (geen vlaggen geplaatst) Vlaggen (platte tekst, OPTIONEEL). Een door dubbele punten gescheiden lijst met namen. Niet-herkende vlaggen MOETEN worden genegeerd. De gedefinieerde vlaggen zijn als volgt:
"Y" - dit domein is aan het testen DKIM (testmodus)
"S" - verificateurs MOETEN controleren op domeinuitlijning (strikte modus)