De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is ontworpen om de wetgeving inzake gegevensbescherming in heel Europa te harmoniseren, om de gegevensbescherming van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de hele regio met gegevensbescherming omgaan, te hervormen. De privacy en veiligheid van persoonlijke informatie is een prioriteit van dmarcian, en we zetten ons in om onze klanten helpen aan de eisen van de AVG te voldoen.

dmarcian als gegevensverwerker

Als er persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het DMARC SaaS-platform, wordt u beschouwd als gegevensbeheerder en wordt dmarcian als gegevensverwerker ingeschakeld om bepaalde verwerkingsactiviteiten namens u uit te voeren. De verwerking van persoonsgegevens op een veilige en transparante manier is belangrijk voor ons. Om de persoonsgegevens van individuen beter te beschermen, bieden wij onze klanten een Data Processing Addendum aan. Dit Addendum Gegevensverwerking maakt deel uit van de Servicevoorwaarden.

Een uitvoerbaar exemplaar van ons Addendum voor gegevensverwerking is te vinden hier.

dmarcian als een gegevensbeheerder

In sommige gevallen dmarcian fungeert als de gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die we over onze gebruikers verzamelen. Als verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens, dmarcian respecteert al uw rechten onder de AVG. Als u een verzoek voor ons hebt met betrekking tot deze gegevens, neem dan contact met ons op via support@dmarcian.com of vul onze in Contactformulier.

Heeft u vragen over onze naleving van de AVG? Neem dan gerust contact met ons op