Het valt niet te ontkennen dat e-mail een essentiële vorm van communicatie is. Het verbindt niet alleen werknemers, partners en klanten, het verbindt ook familie, vrienden en gemeenschappen. Onze missie is om e-mail betrouwbaarder te maken en de mensen die erop vertrouwen te beschermen. Dit streven naar bescherming strekt zich uit tot de manier waarop we omgaan met uw informatie en hoe we deze opslaan.

Bij dmarcian nemen we veiligheid en uw vertrouwen zeer serieus. Vanwege de aard van het product en de dienst die we leveren, is het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheden erkennen.

AVG

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening in de EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Privacy en veiligheid van persoonlijke informatie is een prioriteit van dmarcian, en we vinden het belangrijk dat alle rechten van onze klanten zoals vastgesteld in de AVG worden nageleefd. We helpen ook onze klanten om aan hun eigen verplichtingen volgens de AVG te voldoen.

Meer informatie over het AVG-beleid van dmarcian vindt u hier.

Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk om uw persoonlijke informatie met zorg en respect te behandelen. Onze missie is niet om uw informatie te oogsten en te verkopen, maar om te zorgen dat DMARC steeds vaker wordt ingezet. Ons privacybeleid is ontworpen om transparantie te bieden met betrekking tot onze privacypraktijken en -principes.

Meer informatie over het privacybeleid van dmarcian vindt u hier.

ISO27001

ISO27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging die een uitgebreide best practice voorschrijft voor een ISMS (Information Security Management System) om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te beveiligen.

dmarcian bereidt zich momenteel voor om gecertificeerd te worden en we zullen deze certificering in de nabije toekomst toevoegen aan onze groeiende lijst van ‘best in class’-praktijken.