Technische begeleiding

SOBOO: Delegatie met CNAME's

Verzenden namens anderen: delegatie van subdomeinen met CNAME's Dit artikel gaat in op de "CNAME's" -benadering die wordt beschreven in de grotere DMARC-compatibele e-mail namens het artikel van anderen. Een aanname is dat de lezer e-mail verzendt namens anderen en deze e-mail wenst te verzenden op een manier die voldoet aan DMARC. ...
dmarcian
4 januari 2016