Lees de Servicevoorwaarden van dmarcian volledig door. Deze overeenkomst documenteert de wettelijk bindende voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de site op dmarcian.com en zustersites. Door de sites op enigerlei wijze te gebruiken of te bezoeken, de sites te bekijken, of uw eigen inhoud aan de sites toe te voegen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden.

Geldend recht
Op deze Overeenkomst zijn de wetten van North Carolina, Verenigde Staten, van toepassing.

Beëindiging
dmarcian behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de site te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving als u de voorwaarden schendt.

Links naar andere websites
Onze site bevat een aantal links naar andere websites en online bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door dmarcian. dmarcian heeft er geen controle over en kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud of algemene praktijken van deze sites en / of diensten van derden. Daarom raden we u ten zeerste aan om de volledige algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt als gevolg van het volgen van een link die op onze site is geplaatst.

Wijzigingen in deze overeenkomst
dmarcian behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij doen dit door de bijgewerkte voorwaarden op de Site te plaatsen en er de aandacht op te vestigen. Uw beslissing om de Site te blijven bezoeken en gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, vormt uw formele aanvaarding van de nieuwe Servicevoorwaarden. Daarom vragen wij u deze overeenkomst af en toe te controleren en te herzien op dergelijke wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze overeenkomst of enige wijzigingen die wij in deze overeenkomst aanbrengen, vragen en adviseren wij u met onmiddellijke ingang te stoppen met gebruik van de site van dmarcian.

Accountregistratie en toegang
Om u in te schrijven voor de DMARC-rapportagedienst en een account aan te maken, moet u (of een door u aangewezen medewerker die namens u opereert) het registratieproces voltooien door dmarcian de informatie te verstrekken die door de site wordt gevraagd. U beschermt uw gebruikersnaam en wachtwoord en bent als enige verantwoordelijk voor activiteiten die op of via uw account plaatsvinden, met inbegrip van activiteiten die door derden worden geïnitieerd, ongeacht of dergelijke activiteiten door u zijn geautoriseerd. Als u een derde partij toegang geeft tot de dmarcian-site namens u, dient u ervoor te zorgen dat deze derde partij gebonden is aan en zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dmarcian onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw account of uw gebruik van de Site.

dmarcian kan toegang krijgen tot uw account, of tot informatie gerelateerd aan uw account, ten behoeve van ondersteuning of onderhoud, om veiligheidsredenen of voor enig ander zakelijk doel. U erkent en stemt in met dergelijke toegang.

Kosten

Abonnementsvoorwaarden
dmarcian biedt een aantal abonnementen op de Site aan. Elk abonnement omvat een bepaald gegevensaantal en bij elk hoor een maximumaantal. U selecteert uw abonnement als onderdeel van uw inschrijving op de dmarcian-site, die kan beginnen met een gratis 14-daagse proefperiode. Het gaat om een maandelijkse abonnementsperiode. U kunt kiezen voor jaarlijkse facturatie of voor een kortere facturatieperiode (bijvoorbeeld maandelijks), maar ongeacht uw factureringscyclus bent u verantwoordelijk voor de maandelijkse abonnementskosten die van de kaart die u bij inschrijving hebt opgegeven worden afgehaald.

Meld u aan bij uw account en bezoek de pagina voor accountbeheer om de specifieke details van uw abonnement te bekijken, inclusief prijsinformatie en de einddatum van uw abonnementsperiode.

Factureringsbeleid, restituties, overschrijdingen en upgrade- en downgrade-voorwaarden
De kosten voor uw abonnement worden vóór elke factureringscyclus gefactureerd. In het geval dat u uw abonnement opzegt, zal er geen restitutie of creditering plaatsvinden voor gedeeltelijke of ongebruikte maanden van de dmarcian-site. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht als u het maximumaantal geregistreerde gegevens dat op basis van uw abonnement per maand is toegestaan, overschrijdt. Als u echter gedurende twee opeenvolgende maanden de gegevenslimieten van uw abonnement overschrijdt, wordt u automatisch geüpgraded naar een abonnement met een hogere gegevenslimiet dan de huidige. Als u voor maandelijkse facturering hebt gekozen, worden u de kosten voor de opgewaardeerde versie met ingang van de maand na de upgrade in rekening gebracht. Wordt u niet maandelijks gefactureerd, dan zal u met ingang van de maand na de upgrade de verhoogde prijs van het opgewaardeerde abonnement in rekening worden gebracht, pro rata berekend in verhouding tot de resterende duur van uw abonnementsperiode. In beide gevallen geldt dit opgewaardeerde abonnement voor de rest van uw abonnementsperiode.

Gratis proefabonnement
Abonnementen op de dmarcian site kunnen beginnen met een gratis proefperiode waarin u de site kunt uitproberen gedurende 14 dagen vanaf de datum waarop u zich registreert. Er is geen limiet aan de hoeveelheid gegevens die tijdens de gratis proefperiode op een geregistreerde website worden geregistreerd. Tijdens de gratis proefperiode kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door de stappen te volgen die worden beschreven in het gedeelte 'Account annuleren'. Bij annulering van uw account kunt u de toegang tot bepaalde gegevens verliezen. dmarcian behoudt zich het recht voor om de gratis proefperiode te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te annuleren en/of te beperken.

Veranderingen in de kosten
We kunnen de tarieven voor de site op elk moment wijzigen of extra kosten of toeslagen in rekening brengen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht vanaf de eerste factureringscyclus die meer dan dertig (30) dagen na kennisgeving van onze nieuwe vergoedingen of planwijzigingen plaatsvindt.

Betaling van de kosten
Als uitdrukkelijke voorwaarde voor uw gebruik van en toegang tot de dmarc-rapportage gaat u akkoord met de betaling van alle kosten die van toepassing zijn op uw abonnement, eventuele andere kosten voor aanvullende diensten die u kunt aanschaffen en eventuele belastingen die van toepassing zijn in verband met uw gebruik van de dmarcian-site. Voor de verschuldigde abonnementskosten zullen wij de creditcard die u tijdens de registratie heeft verstrekt (of van een andere creditcard als u uw betalingsgegevens wijzigt) debiteren. U bent er zich van bewust dat het gefactureerde bedrag voor elke verlengingsperiode kan variëren als gevolg van promotionele aanbiedingen, wijzigingen in uw abonnement en wijzigingen in de toegepaste belastingen, en u geeft ons toestemming om u de corresponderende bedragen in rekening te brengen. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de dmarcian-website te deactiveren als u de van toepassing zijnde kosten zoals beschreven in deze overeenkomst niet betaalt. Tenzij anders aangegeven, zijn alle kosten in Amerikaanse dollars.

Creditcardbetalingen
Alle kosten voor uw abonnement worden gefactureerd op uw creditcard. U machtigt de kaartuitgever om alle hierin beschreven en aan uw abonnement gerelateerde bedragen te betalen en u machtigt ons (of een factureringsagent die namens ons optreedt) om al deze bedragen op uw creditcardrekening in rekening te blijven brengen totdat u of wij uw abonnement annuleren of beëindigen zoals hierin is bepaald, of deze bedragen worden volledig betaald, afhankelijk van wat het laatst gebeurt. U dient actuele, volledige en nauwkeurige factuur- en creditcardgegevens te verstrekken. U moet alle factuurgegevens (zoals factuuradres, kaartnummer en vervaldatum) onmiddellijk bijwerken om uw account actueel, volledig en nauwkeurig te houden, en u moet onmiddellijk contact opnemen met dmarcian als uw creditcard verloren gaat of wordt gestolen, of als u zich bewust wordt van een mogelijke inbreuk op de accountbeveiliging (zoals een ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw dmarcian-gebruikersnaam of -wachtwoord).

U geeft ons toestemming om bijgewerkte of vervangende vervaldata inzake uw creditcard te achterhalen of vast te stellen in het geval dat de door u verstrekte creditcard vervalt. Wij behouden ons het recht voor om een aan u verstrekte verlengingskaart in dezelfde mate als de verlopen kaart te belasten. Als de betaling niet van uw creditcardmaatschappij wordt ontvangen, gaat u ermee akkoord alle verschuldigde bedragen op ons verzoek te betalen. U gaat ermee akkoord alle incassokosten te betalen, inclusief advocaatkosten en kosten op een eventueel openstaand saldo. In bepaalde gevallen kan de uitgever van uw creditcard u buitenlandse transactiekosten of aanverwante kosten in rekening brengen, die u zelf dient te betalen. Neem contact op met uw bank en de uitgever van uw creditcard voor meer informatie.

Annulering van uw account
U kunt uw abonnement opzeggen door in te loggen op accountbeheer of door ons een e-mail te sturen naar support@dmarcian.com. Als u uw abonnement opzegt, kan het zijn dat u na afloop van uw huidige vooruitbetaalde periode enige toegang verliest tot de Site en alle gegevens of informatie die zijn opgeslagen in uw account.

Licenties
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, mag u (x) het dmarcian-platform niet gebruiken, reproduceren, wijzigen of er afgeleide werken van maken, of (y) het dmarcian-platform overdragen, leasen, uitlenen, in sublicentie geven, gebruiken voor wederverkoop of op andere wijze distribueren of derden toegang geven tot het geheel of een deel van het dmarcian-platform.

Licentie voor klantgegevens
U verklaart en garandeert dat u alle rechten, licenties en toestemmingen heeft die nodig zijn om klantgegevens aan dmarcian in licentie te geven onder deze voorwaarden, en verklaart verder en garandeert u dat deze licentie geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij of in strijd is met de van kracht zijnde wet- en regelgeving.

Privacybeleid
dmarcian’s Privacybeleid is door deze verwijzing opgenomen in deze overeenkomst.

Addendum voor gegevensverwerking
dmarcian’s Addendum voor gegevensverwerking is door deze verwijzing opgenomen in deze overeenkomst.

Heeft u vragen over onze Servicevoorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op