SPF is voor internetproviders een manier om te controleren of een e-mailserver (IP-adres) gemachtigd is om e-mail voor een specifiek domein te verzenden.

Te gebruiken SPF, publiceert de beheerder van een e-maildomein een lijst met servers of IP-adressen die namens het domein e-mail mogen verzenden. Wanneer een afzender e-mail probeert af te geven aan een e-mail "ontvangende" server voor bezorging, controleert de e-mailserver of de afzender op de lijst met toegestane afzenders van het domein staat. Als dat zo is, is er een koppeling gemaakt tussen het stuk e-mail en het e-maildomein.

SPF is buitengewoon belangrijk geworden om te helpen verifiëren welke verzendinfrastructuur e-mails namens uw domein mag verzenden en heeft direct invloed op de deliverability. SPF-validatie vereist het specificeren van IP-adressen welke zijn geautoriseerd om e-mails namens u te verzenden. Gebruik dmarcian's Source Viewer in uw account om te zien welke verzendbronnen SPF-opname nodig hebben.

De SPF Surveyor van dmarcian is een diagnostisch SPF-hulpmiddel dat een grafische weergave van SPF Records toont. Hiermee kunt u snel identificeren welke servers geautoriseerd zijn om namens een domein te verzenden.