SPF is voor internetproviders een manier om te controleren of een e-mailserver (IP-adres) gemachtigd is om e-mail voor een specifiek domein te verzenden.

Om SPF te gebruiken, publiceert de beheerder van een e-maildomein een lijst met servers of IP-adressen die namens het domein e-mail mogen verzenden. Wanneer een afzender e-mail probeert af te geven aan een "ontvangende" e-mail voor bezorging, controleert de e-mailserver of de afzender zich op de lijst met toegestane afzenders van het domein bevindt. Als dat zo is, is er een koppeling tot stand gebracht tussen een e-mail en het e-maildomein.

SPF is buitengewoon belangrijk geworden om te helpen verifiëren welke verzendinfrastructuur e-mail namens uw domein mag verzenden en heeft direct invloed op de deliverability. SPF-validatie vereist het specificeren van IP-adressen die geautoriseerd zijn om e-mail namens u te verzenden. Gebruik onze Source Viewer in uw account om te zien welke verzendbronnen SPF-opname nodig hebben.

Dmarcian's SPF Surveyor is een diagnostisch SPF-hulpmiddel dat een grafische weergave van SPF Records geeft. Hiermee kunt u snel identificeren welke servers geautoriseerd zijn om namens een domein te verzenden.